QDesignerActionEditorInterface Class Reference.

QDesignerActionEditorInterface-klassen lar deg endre fokus pa Qt Designers actionredigerer. Mer.

Offentlige funksjoner.

221 offentlige funksjoner arvet fra QWidget 29 offentlige funksjoner arvet fra QObject 13 offentlige funksjoner arvet fra QPaintDevice.

Offentlige spor.

19 offentlige slots arvet fra QWidget 1 offentlige slot arvet fra QObject.

Ekstra arvelige medlemmer.

58 egenskaper arvet fra QWidget 1 eiendom arvet fra QObject 1 signal arvet fra QWidget 1 signal arvet fra QObject 4 statlige offentlige medlemmer arvet fra QWidget 7 statlige offentlige medlemmer arvet fra QObject 37 beskyttede funksjoner arvet fra QWidget 8 beskyttede funksjoner arvet fra QObject 1 beskyttet funksjon arvet fra QPaintDevice 1 beskyttet spor som er arvet fra QWidget.

Detaljert beskrivelse.

QDesignerActionEditorInterface-klassen lar deg endre fokus pa Qt Designers actionredigerer.

QDesignerActionEditorInterface-klassen er ikke ment a bli instantiated direkte. Du kan hente et grensesnitt til Qt Designers handlingredigerer ved hjelp av QDesignerFormEditorInterface :: actionEditor () -funksjonen.

Du kan kontrollere hvilke handlinger som er tilgjengelige i handlingsredigeringsvinduet med funksjonene manageAction () og unmanageAction (). En handling som forvaltes av Qt Designer, er tilgjengelig i handlingseditoren, mens en uhandtert handling ignoreres.

QDesignerActionEditorInterface gir ogsa kjernen () -funksjonen som du kan bruke til a hente en peker til Qt Designers nav rende QDesignerFormEditorInterface-objekt, og setFormWindow () -funksjonen som gjor at du kan endre det valgte skjemabildet.

Medlemsfunksjon Dokumentasjon.

QDesignerActionEditorInterface :: QDesignerActionEditorInterface (QWidget * foreldre, Qt :: WindowFlags flagg = 0)

Konstruerer et handlingsredigeringsgrensesnitt med den angitte forelder og de angitte vinduesflaggene.

QDesignerActionEditorInterface ::

Odelegger handlingsredigeringsgrensesnittet.

QDesignerFormEditorInterface * QDesignerActionEditorInterface :: core () const [virtuell]

Returnerer en peker til Qt Designers nav rende QDesignerFormEditorInterface-objekt.

void QDesignerActionEditorInterface :: manageAction (QAction * action) [ren virtuell]

Instruerer Qt Designer a administrere den angitte handlingen. En handling som styres av Qt Designer, er tilgjengelig i handlingseditoren.

void QDesignerActionEditorInterface :: setFormWindow (QDesignerFormWindowInterface * formWindow) [ren virtuell plassering]

Angir vinduet for oyeblikket valgt skjema for a danneWindow.

void QDesignerActionEditorInterface :: unmanageAction (QAction * action) [ren virtuell]

Instruerer Qt Designer a ignorere den angitte handlingen. En uhandtert handling er ikke tilgjengelig i handlingseditoren.

&kopiere; 2015 Qt Company Ltd. Dokumentasjonsbidrag inkludert heri er opphavsrett til deres respektive eiere.

Dokumentasjonen som er gitt her, er lisensiert i henhold til vilkarene i GNU Free Documentation License versjon 1.3 som publisert av Free Software Foundation.

Dokumentasjonskilder kan hentes fra www.qt-project.org.

Qt og respektive logoer er varemerker for The Qt Company Ltd i Finland og / eller andre land over hele verden. Alle andre varemerker tilhorer deres respektive eiere. Personvernregler.